Bild för hemsida samt broschyr. Volvo Easy Chair av Stefan Borselius. Designer. Bild för broschyr Lundqvist inredningar. Cut av Tim Alpen Arkitekt. Inredning Strandvägen Detalj Trappa
Arkitekt
Bild för hemsida. Stolen Cattelin. Sara Åkersen Designer.

En Westin Produktion - 2010